casino Tại 2024-1-19 23:05:18

Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn cách chơi nhảy cao

Bài được casino sửa lúc2024-1-19 23:09

Nổ hũ trực tuyến-Nhảy cao


FREE GAME FEATURE

Điểm thưởng trong vòng Free Spin sẽ được nhân lên với Số Nhân Bonus

5:Số Nhân Bonus bắt đầu từ x1 và tăng thêm 1 sau mỗi vòng quay. Tối đa tăng 50x cho

50 vòng Free Spin. Mỗi vòng Số Nhân Bonus sẽ cộng thêm 1.

6:Số Nhân Bonus bắt đầu từ x2 và tăng thêm 2 sau mỗi vòng quay. Tối đa tăng 100x cho

50 vòng Free Spin. Mỗi vòng Số Nhân Bonus sẽ cộng thêm 2.
7:Số Nhân Bonus bắt đầu từ x3 và tăng thêm 3 sau mỗi vòng quay. Tối đa tăng 150x cho 50 vòng Free Spin. Mỗi vòng Số Nhân Bonus sẽ cộng thêm 3.

RETRIGGER

Người chơi có thể tái kích hoạt 12 vòng Free Spin khi 5 guồng quay tiếp tục xuất hiện . Người chơi có thể nhận Free Spin nhiều lần.

Trong các lượt tái kích hoạt, Số Vòng Free Spin và Số Nhân Bonus tương đương nhưkhi kích hoạt vòng quay free ban đầu.

Số vòng quay free tối đa là 50 vòng.

Tái tạo lối chơi cổ điển
Trải nghiệm Nổ Hũ siêu khủng hoàn toàn mới

243 WAYS

Người chơi sẽ thắng giải khi có bất kỳ 3 hình giống nhau nào trở lên xuất hiện trên các guồng quay liên tiếp từ sát bên trái sang phải.trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn cách chơi nhảy cao