casino Tại 2024-1-20 17:40:22

Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn chơi bài nhạc discoFREE GAME FEATURE.

Các phần thắng Vòng quay Miễn phí được nhân với Số nhân Bonus.

5:Số nhân Bonus bắt đầu là 1 và tăng lên 1 cho mỗi vòng quay, Tối đa. 50X với 50 vòng quay miễn phí.

6:Số nhân Bonus bắt đầu là 2 và tăng lên 2 cho mỗi vòng quay, Tối đa. 100X với 50 vòng quay miễn phí.

7:Số nhân Bonus bắt đầu là 3 và tăng lên 3 cho mỗi vòng quay, Tối đa. 150X với 50 vòng quay miễn phí.

RETRIGGER

Người chơi có thể khởi động lại 12 Vòng quay Miễn phí khi Tất cả Cò quay với .
Các Vòng quay Miễn phí và Số nhân Bonus giống với trò chơi ban đầu. Người chơi có thể khởi động lại Phần thưởng nhiều lần.

Số vòng quay miễn phí tối đa được phép là 50.

Trong khi chơi Trò chơi Miễn phí, mức cược bằng với mức cược trong trò chơi được trao thưởng.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn chơi bài nhạc disco