casino Tại 2024-1-20 17:45:41

Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn chơi trò chơi Fa Cai ShenPAY TABLEFREE GAME FEATURE

Khi bộ ăn điểm có hìnhthì mỗiđều có số nhân ngẫu nhiên gấp 2 hoặc 3 lần.

Số nhân tối đa là gấp 27 lần.

RETRIGGER

Người chơi có thể kích hoạt lại 5, 8, 15 hoặc 20 vòng quay miễn phí khi có 2, 3, 4 hoặc 5 biểu tượngở bất kỳ vị trí nào trên các guồng quay trong vòng quay miễn phí.

Người chơi có thể kích hoạt lại lượt chơi miễn phí nhiều lần.

Số Trò chơi Miễn phí tối đa là 100.

Trong game miễn phí, mức cược tương tự như trong game có thưởng.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn chơi trò chơi Fa Cai Shen