casino Tại 2024-1-20 18:08:49

Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn chơi GuGuGuPAY TABLEFREE GAME FEATURE

Tất cả kết hợp ghi điểm đều nhân 5X!

Khi đường ghi điểm xuất hiện , điểm thưởng sẽ được nhân lên 5X!

Khi quay vòng miễn phí, bất kỳ vị trí nào trên guồng quay xuất hiện 1 , người chơi sẽ tiếp tục nhận được 1 vòng quay miễn phí. Người chơi có thể nhận vòng quay miễn phí nhiều lần.

Số vòng quay miễn phí tối đa là 100.

Trong Free Game, bội số cược tương đương với bội số khi kích hoạt phần thưởng Free Game.

15 LINES

Người chơi được trả thưởng khi có bất kỳ 3 hình giống nhau nào trở lên xuất hiện liên tục trên các dòng từ sát bên trái sang phải.

Mỗi đường ghi điểm sẽ lấy tỷ lệ cược cao nhất để trả thưởng cho người chơi.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Nổ hũ trực tuyến--Hướng dẫn chơi GuGuGu