casino Tại 2024-2-1 16:15:44

Casino trực tuyến Pog79 khuyến mãi thành viên đăng ký mới

1. Thưởng nạp đầu 100% tối đa 1,5 triệu

POG79 Chi tiết khuyến mại:

[*]* Thưởng nạp đầu 100% tối đa 1,5 triệu
[*]* Thời gian khuyến mãi: Khuyến mãi được áp dụng tại mọi thời điểm.
[*]* Đối tượng tham gia: Thành viên mới Đăng Ký Tài Khoản và tiến hành Nạp Lần đầu.
[*]* Phạm vi khuyến mại: Tất cả các thành viên mới Đăng Ký Tài Khoản tại POG79, tiến hành nạp tiền lần đầu.
[*]* Tiền khuyến mại: 100% tối đa 1,500,000 VND
[*]* Yêu cầu vòng cược: 30 vòng
[*]* Chuyển đổi tối đa: 3,000,000 VND
[*]* Tạm dừng Khuyến Mãi khi số tiền nhỏ hơn 15,000 VND
[*]* Chuyển đổi: Tự động chuyển đổi khi đã đủ rollover


2. Thưởng nạp lần đầu 500.000đ - Vòng cược thấp

POG79 Chi tiết khuyến mại
Thưởng nạp lần đầu 500.000đ - Vòng cược thấp

[*]* Thời gian khuyến mãi: Khuyến mãi được áp dụng tại mọi thời điểm.
[*]* Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên của hệ thống
[*]* Phạm vi khuyến mại: Tất cả các thành viên mới Đăng Ký Tài Khoản tại POG79
[*]* Tiền khuyến mại: 100% tối đa 500,000 VND
[*]* Yêu cầu vòng cược: 16 vòng
[*]* Chuyển đổi tối đa: 2,500,000 VND
[*]* Tạm dừng Khuyến Mãi khi số tiền nhỏ hơn 15.000 VND
[*]* Chuyển đổi: Tự động chuyển đổi khi đã đủ rollover
Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ có thể nhận 1 lần, chúng tôi không cho phép cũng như bất kỳ hình thức giả mạo nhằm lạm dụng Khuyến Mãi

3.Khuyến mại hàng tuần 50% cho khách hàng nạp usdt

POG79 Chi tiết khuyến mại:
Thưởng hàng tuần 50% cho khách nạp tiền bằng usdt tối đa 1,000,000 VND

[*]* Thời gian khuyến mãi: Khuyến mãi được áp dụng tại mọi thời điểm.
[*]* Đối tượng tham gia: Tất cả thành viên của hệ thống
[*]* Phạm vi khuyến mại: Tất cả các thành viên mới Đăng Ký Tài Khoản tại POG79
[*]* Yêu cầu vòng cược: 20 vòng
[*]* Chuyển đổi tối đa: 4,000,000 VND
[*]* Tạm dừng Khuyến Mãi khi số tiền nhỏ hơn 15.000 VND
[*]* Chuyển đổi: Tự động chuyển đổi khi đã đủ rollover

Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ có thể nhận 1 lần mỗi tuần, chúng tôi không cho phép cũng như bất kỳ hình thức giả mạo nhằm lạm dụng Khuyến Mãi
xem thêm: 009 casino khuyến mãi thành viên đăng ký mới

trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: Casino trực tuyến Pog79 khuyến mãi thành viên đăng ký mới